Paula Hochhalter
Cello, StringsN/A Average Yachtski